Witam na mojej stronie

Na początek …

Moje główne zainteresowania naukowe i inżynierskie to nieliniowa analiza statyczna i dynamiczna złożonych układów konstrukcyjnych (prętowych, powierzchniowych, bryłowych, mieszanych).
W szczególności:
– modelowanie i analizy numeryczne w ujęciu Metody Elementów Skończonych (MES), m.in. z zastosowaniem oprogramowania SIMULIA – ABAQUS, MATLAB, Autodesk ROBOT;
– modelowanie właściwości nieliniowych materiałów, takich jak metale (w zakresie sprężysto-lepkoplastycznym), metale spienione, beton, drewno i kompozyty;
– nieliniowa analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń (uderzenia, wybuchy itp.).

Parę stron o moich pracach:

Pozdrawiam

Mariusz Ruchwa