Strona główna

Witam na mojej stronie

Na początek …

Moje zainteresowania naukowe to nieliniowa analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji złożonych. W szczególności:
– analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń
(uderzenia, wybuchy),
– modelowanie numeryczne właściwości nieliniowych materiałów
(beton, metale, spienione metale, kompozyty włókniste),
– obliczenia numeryczne – Metoda Elementów Skończonych (MES)
/ABAQUS, MATLAB, Autodesk ROBOT/.

Parę stron o moich pracach:

Pełne teksty publikacji na stronie – www.kmb.tu.koszalin.pl/publikacje/index.htm

Pozdrawiam

Mariusz Ruchwa

 

Comments are closed.