Moje publikacje

 

 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2018) Analysis of impact resistance and protective characteristics of fibre reinforced concrete plates. In P.W. Sielicki et al. (eds.) Design, Experiment and Analysis of Protective Structures. Proceedings of the 5th International Conference on Protective Structures – ICPS5-2018. Poznań, Poland, 19-23 August 2018, Poznań University of Technology, pp. 650-655. ( Chapter )
 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2018) Analysis of impact resistance and protective
  characteristics of fibre reinforced concrete plates. In P.W. Sielicki, T. Gajewski (eds.) Book of Abstracts. Proceedings of the 5th International Conference on Protective Structures – ICPS5-2018. Poznań, Poland, 19-23 August 2018, Poznań University of Technology, pp. 189-190. ( Conference Paper – Abstract )
 • Halama A., Ruchwa M. (2017) Kompozytowy zbiornik do magazynowania gazu ziemnego – badania numeryczne i eksperymentalne. Materiały Kompozytowe. Innowacje-Technologie-Maszyny, 2(20)/2017, pp. 16–20.
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2016) Distribution of damage in unconventionally reinforced concrete slabs subjected to impact loads. In: M. Kleiber et al. (eds.) ADVANCES IN MECHANICS: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. London: CRC Press Taylor & Francis Group, pp. 129–132.
 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2015) Static and Dynamic Characteristics of Waste Ceramic Aggregate Fibre Reinforced Concrete. Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava Civil Engineering Series, De Gruyter Open 10.1515/tvsb-2015-0005, No. 2, Vol. 15, pp. 1-14.
 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2015) Mechanical properties and numerical approach to fibre reinforced concrete slabs. In: A. M. Brandt et al. (eds.) Brittle Matrix Composites-11. Warszawa: Institute of Fundamental Technical Research Polish Academy of Sciences, pp. 309-318.
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2015) Distribution of damage in unconventionally reinforced concrete slabs subjected to impact loads. In: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, PCM-CMM-2015. Short Papers. Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015. Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Gdańsk Branch, pp. 73-74.
 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2015) Static and Dynamic Characteristics of Waste Ceramic Aggregate Fibre Reinforced Concrete. In M. Krejsa (ed.) 13th International Conference Modelling in Mechanics 2015, Ostrava, Czech Republic, 28-29 May 2015, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, pp. 7–8.
 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2014) Impact resistant concrete elements with nonconventional reinforcement. Rocznik Ochrona Srodowiska – Annual Set The Environment Protection, Monograph No. 1, Vol. 16, Part 2, pp. 1-99 (Publisher: Middle Pomeranian Scientific Society of The Environment Protection, Koszalin).
 • Ruchwa M., Senger R. (2014) Obliczenia statyczne stalowych płyt użebrowanych w zakresie nieliniowym. In: Kiczkowiak, T. (ed.) Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. XII. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, pp. 163-183.
 • Łysa M., Ruchwa M. (2014) Nieliniowa analiza statyczna belek ażurowych o kołowych wycięciach. In: Kiczkowiak, T. (ed.) Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. XII. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, pp. 145-161.
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2014) Badania eksperymentalne i analiza numeryczna niekonwencjonalnie zbrojonych elementów betonowych. In: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII 2014, TKI-2014. STRESZCZENIA. Licheń Stary, Poland, 6-9 May 2014. Warsaw: Military University of Technology. pp. 39-40. (Conference Paper)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2013) Integrity analysis for multistorey buildings. Ovidius University Annals – Constantza. Series: Civil Engineering. Constantza, Romania: Ovidius University Press, (15), pp. 45-52. Available from: http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/doc/anale/2013.pdf )
 • Ruchwa M. (2013) Wykorzystanie spienionych metali do ochrony konstrukcji przed obciążeniami udarowymi. Materiały Budowlane, (11), pp. 38-40. ( Abstract)
 • Cichocki K., Domski J., Katzer J., Ruchwa M. (2013) The use of waste aggregate in building industry. In: Nordic Symposium for Energy Efficiency in Buildings. Oulu, Finland, 27 September 2013. [Online]. Available from: http://www.oamk.fi/hankkeet/ieeb/final_symposium/materials/cichocki1.pdf
 • Cichocki, K., Ruchwa M. (2013) Numerical analysis of fibre reinforced slabs under impact loads. In: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2013. Short Papers. Poznań, Poland, 27-31 August 2013. Poznań: Poznań University of Technology. pp. 379-380. ( Conference Paper)
 • Kulesza U., Ruchwa M. (2013) Zastosowanie XFEM w analizie rozwoju uszkodzeń belek betonowych. In: Kiczkowiak, T. & Tarnowski, W. (eds.) Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. XI. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, pp. 121-131.
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2012) Przestrzenne konstrukcje żelbetowe obciążone wybuchem. In: Kiczkowiak, T. & Tarnowski, W. (eds.) Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. X. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, pp. 7-19.
 • Halama A., Ruchwa M., Ratomski J. (2012) Badania kompozytowego zbiornika na gaz ziemny. In: Kiczkowiak, T., Tarnowski, W. (eds.) Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. X. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, pp. 32-43.
 • Ruchwa M. (2011) Zastosowanie elementów ze spienionych metali jako zabezpieczeń konstrukcji przed działaniem obciążeń udarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 58(3/11/III), pp.57-64. ( Journal Article)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2011) Propagacja zniszczenia w konstrukcji obciążonej wybuchem. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 58(3/11/III), pp.17-24. ( Journal Article)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2011) Analiza integralności budynków wielokondygnacyjnych poddanych obciążeniom wyjątkowym. In: XII Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII 2011, TKI-2011. STRESZCZENIA. Słok k.Bełchatowa, Poland, 18-21 October 2011. Warsaw: Military University of Technology. pp. 83-84. ( Conference Paper)
 • Ruchwa M. (2011) Modelowanie i analiza zerwania odciągu konstrukcji masztowej. In: XII Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII 2011, TKI-2011. STRESZCZENIA. Słok k.Bełchatowa, Poland, 18-21 October 2011. Warsaw: Military University of Technology. pp. 225-226. ( Conference Paper)
 • Ruchwa M. (2011) Application of elements made of metallic foams for the structural protection against impulsive loads. In: 57th Annual Scientific Conference on SCIENTIFIC PROBLEMS OF CIVIL ENGINEERING. PROCEEDINGS. Krynica, Poland, 18-22 September 2011. Rzeszów: Rzeszow University of Technology. pp. 108-109. ( Conference Paper)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2011) Propagation of damage in structures under blast load. In: 57th Annual Scientific Conference on SCIENTIFIC PROBLEMS OF CIVIL ENGINEERING. PROCEEDINGS. Krynica, Poland, 18-22 September 2011. Rzeszów: Rzeszow University of Technology. pp. 98-99. ( Conference Paper)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2011) Robustness oriented analysis of structures under extreme loads. In: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2011. Short Papers. Warsaw, Poland, 9-12 May 2011. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. pp. 155-156. ( Conference Paper)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2011) Analiza rozwoju uszkodzeń w konstrukcjach żelbetowych obciążonych wybuchem. In: II KONGRES MECHANIKI POLSKIEJ, KMP-2011. Poznań, Poland, 29-31 August 2011. Poznań: Poznań University of Technology. p. 114. ( Abstract)
 • Ruchwa M. (2011) Analiza elementów konstrukcyjnych wykonanych ze spienionych metali. Materiały Budowlane, (10), pp. 76-79. ( Abstract)
 • Ruchwa M. (2011) Analiza elementów konstrukcyjnych wykonanych ze spienionych metali. In: Prusiński, J. (ed.) Budownictwo Ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, pp. 275-284. ( Chapter in a Book)
 • Głodkowska W., Ruchwa M. (2010) Static analysis of reinforced concrete beams strengthened with CFRP composites. Archives of Civil Engineering, LVI(2), pp. 111-122. ( Journal Article)
 • Ruchwa M. (2010) Ocena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LIX(4), pp. 269-280. ( Journal Article)
 • Ruchwa M., Matuszkiewicz M. (2010) Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w obliczeniach statycznych konstrukcji cięgnowych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LIX(4), pp. 363-378. ( Journal Article)
 • Głodkowska W., Ruchwa M., Staszewski M. (2009) Badania doświadczalne i numeryczne belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP. Materiały Budowlane, (2), pp. 17-20. ( Journal Article available in Sigma-NOT database)
 • Ruchwa M., Matuszkiewicz M. (2009) Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w obliczeniach statycznych konstrukcji cięgnowych. In: XI Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY MES WE WSPOMAGANIU ANALIZY, PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA oraz V Konferencja Naukowo-Techniczna ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI. STRESZCZENIA REFERATÓW. Pisz, Poland, 20-23 October 2009. Warsaw: Military University of Technology. p. 94.
 • Ruchwa M. (2009) Ocena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu. In: XI Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY MES WE WSPOMAGANIU ANALIZY, PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA oraz V Konferencja Naukowo-Techniczna ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI. STRESZCZENIA REFERATÓW. Pisz, Poland, 20-23 October 2009. Warsaw: Military University of Technology. p. 93.
 • Głodkowska W., Ruchwa M. (2009) Analiza statyczna belek żelbetowych wzmocnionych taśmami kompozytowymi. In: XI Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY MES WE WSPOMAGANIU ANALIZY, PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA oraz V Konferencja Naukowo-Techniczna ODPORNOŚĆ UDAROWA KONSTRUKCJI. STRESZCZENIA REFERATÓW. Pisz, Poland, 20-23 October 2009. Warsaw: Military University of Technology. p. 45.
 • Ruchwa M. (2009) Analiza numeryczna odporności konstrukcji żelbetowej wzmocnionej kompozytem na działanie wybuchu. In: V Sympozjon KOMPOZYTY. KONSTRUKCJE WARSTWOWE. Referaty. Karłów, Poland, 5-7 November 2009. Wrocław: Wrocław University of Technology. pp. 45-46. ( Abstract in a Book)
 • Halama A., Ruchwa M., Ratomski J. (2009) Badania kompozytowego zbiornika na gaz CNG-3. In: V Sympozjon KOMPOZYTY. KONSTRUKCJE WARSTWOWE. Referaty. Karłów, Poland, 5-7 November 2009. Wrocław: Wrocław University of Technology. pp. 15-16. ( Abstract in a Book)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2005) Continuous damage approach in analysis of concrete structures under impulsive load. In: International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2005. Short Papers. Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005, Częstochowa: Czestochowa University of Technology. pp. 65-66. ( Conference Paper)
 • Sienkiewicz Z., Ruchwa M. (2003) Modelowanie materiałowe w analizie dynamicznej płyt metalowych obciążonych w sposób nagły. Inżynieria i Budownictwo, 59(7), pp. 397-400. ( Abstract)
 • Ruchwa M. (2001) Odpowiedź dynamiczna płyt sprężysto-plastycznych na działanie nagłych obciążeń. Ph.D. thesis, Politechnika Koszalińska
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2001) Numerical analysis of concrete slabs subjected to blast loading. In: European Conference on Computational Mechanics, ECCM-2001. Cracow, Poland, 26-29 June 2001. ( Conference Paper)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2001) Dynamic response of concrete slab to blast load. In: XIX Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Mielno, Poland, 5-8 June, 2001.
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2000) Steel stiffened plates subjected to a blast load. JOURNAL DE PHYSIQUE IV, (10), pp. 535-540. ( Journal Article)
 • Cichocki K., Ruchwa M. (2000) Steel stiffened plates subjected to a blast load. In: The 6th International Conference on Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading „DYMAT 2000”. Cracow, Poland, 25-29 September 2000.
 • Cichocki K., Ruchwa M., Biega W. (2000) Analiza numeryczna konstrukcji w zagadnieniach związanych z motoryzacją. III Słupskie Forum Motoryzacji – Techniczne i ekologiczne aspekty rozwoju motoryzacji. Słupsk, Poland, 13-14 May 2000.
 • Cichocki K., Adamczyk R., Ruchwa M. (1999) Material modelling for structures subjected to impulsive loading. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 6(2), pp. 231-244. ( Abstract)
 • Sienkiewicz Z., Ruchwa M. (1999) Symulacja numeryczna odpowiedzi dynamicznej płyty użebrowanej obciążonej wybuchem, XVII Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, 14-17 czerwca, 1999
 • Ruchwa M. (1999) Wpływ prędkości odkształceń plastycznych na odpowiedź dynamiczną płyt metalowych obciążonych wybuchem, XVII Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno, 14-17 czerwca, 1999
 • Sienkiewicz Z., Ruchwa M. (1999) Large plastic deformations of clamped thin plates subjected to explosive loading, XIVth Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 26-28 May, 1999
 • Sienkiewicz Z., Ruchwa M. (1998) Analiza deformacji płyt aluminiowych obciążonych wybuchem, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Odporność Udarowa Konstrukcji”, Rynia 9-11 grudnia 1998 r.
 • Sienkiewicz Z., Ruchwa M. (1998) Dynamic response of cylindrical shell subjected to explosion”, Proceedings of the 6th Conference „Shell Structures, Theory and Applications – SSTA’98, Gdańsk-Jurata, October 12-14, 1998
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1998) Dynamics of structures with concrete protective coating subjected to explosion, 32nd Solid Mechanics Conference „SolMec’98”, Zakopane 1998
 • Ruchwa M., Sienkiewicz Z. (1998) Analiza numeryczna płyt stalowych obciążonych wybuchem, XVI Ogólnopolska Konferencja „Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania”, Mielno, 1998
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1998) Numerical analysis of blast-loaded reinforced concrete beam, XVI Ogólnopolska Konferencja „Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania”, Mielno, 1998
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1998) Odpowiedź konstrukcji inżynierskich na działanie nagłych obciążeń, Zeszyt Naukowy z okazji XXX-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zeszyty Naukowe WBiIŚ, Nr 13, Koszalin, 1998
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1998) Effect of protective coating on underwater structure subjected to an explosion, Computational Modelling of Concrete Structures, Euro-C IV 1998, Badgestein, Austria
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1997) Numeryczna symulacja odpowiedzi dynamicznej budowli podwodnych obciążonych wybuchem, VIII Sympozjum „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle”, Kraków, XI 1997
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1997) Analysis of the Shock Response of an Underwater Structure Subjected to a Far-Field Explosion, ABAQUS Users’ Conference, Milan 1997
 • Adamczyk R., Cichocki K., Ruchwa M. (1997) Computer Simulation of the Underwater Shock Response of a Cylinder Subjected to a Far-Field Explosion, XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań 1997
 • Sienkiewicz Z., Ruchwa M. (1992) Analiza statyczna belek Timoshenki na dwuparametrowym podłożu sprężystym, XXXVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Łódź – Krynica 1992
 • Filipkowski J., Ruchwa M. (1991) Wpływ odkształceń postaciowych na wielkości statyczne i geometryczne w ustrojach prętowych, XXXVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Łódź – Krynica 1991